c
\

 

Welkom

Missie:

Om ’n dinamiese gebalanseerde Afrikaanse skool te wees, met ’n waardegedrewe grondslag wat voortreflike onderrig bied om elke kind in totaliteit te ontwikkel. 

Doelstellings:

Ons stel ons ten doel om:

aan alle leerders van die skool onderrig van hoŽ kwaliteit te bied gegrond op waardes, Afrikaanse moedertaalonderrig en kulturele erfenis.

'n dinamiese onderwysstrategie te volg wat tred hou met ontwikkeling.

elke leerder liggaamlik en geestelik tot sy volle potensiaal te ontwikkel deur middel van ’n gebalanseerde akademiese-, kulturele- en sportprogram binne ’n veilige omgewing.

’n opvoedkundige instansie te handhaaf waarbinne elke opvoeder beroepsekuriteit, professionele selfstandigheid, doeltreffende benutting, werkstevredenheid en persoonlike ontwikkeling kan ervaar.

die gemeenskap en omgewing waarbinne die skool funksioneer doelgerig te betrek en op voortreflike wyse te dien.

die skool te bestuur en te bedryf ooreenkomstig aanvaarde en gesonde beheer- en bestuursbeginsels.

’n tradisievaste en waardegedrewe skool te wees.

 

Nuutste Dokumente

Weekbriewe

JAARPROGRAM 2018 (Ouers)
BENODIGDHEDE 2018
Skoolgeld 2018

Aansoek tot studie
Aansoek tot skool
Debietorderopdrag skool

Missie en Doelstellings
Kwartaalprogram Kw4
Kwotasies vir foto's
Finansies Omsendbrief 1/2017

Strategiese Beplanning:
Volwasse antwoorde
Leerder antwoorde

Ander dokumente
Poste 1 (RO)
Poste 2 (AB)

Jaarprogram Ouers '17
Jaarprogram Personeel '17
Aansoek tot studie
Aansoek tot skool
Debietorderopdrag

 nog dokumente in Aflaaisone

   

 

 
 


<< Vorige blad   |   Begin van blad   |   Volgende blad >>

© 2016  Fichardtpark Primȇre Skool
Ontwerp deur BeigeWorks CC

 
Nuutste...

Nuwe Dokumentasie is nou beskikbaar in die Aflaaisone...

Dokumentasie
Kontak Ons